Församlingsutfärd

fr 15.6 kl. 08.00 - kl. 16.00

Fr 15.6 kl. 8-18 Diakonins församlingsutfärd

Fr 15.6 kl. 8-18 Diakonins församlingsutfärd (hela församlingen) till Kronoby. Ulf Sundstén, Monica Borgmästars, Elin Nylund, Astrid Åbacka är med på utfärden.