Skriftskolsamling Jeppo/Munsala

fr 11.5 kl. 15.00

Jeppo församlingshem, Munsala församlingshem

Välkommen till skriftskolsamling!

Vi samlas lokalt, dvs. munsalabor i munsala fh. kl. 15 och jeppobor i jeppo fh. kl. 15.30. De nykarlebybor som går i Munsala/Jeppogruppen kan själv välja var de deltar.