Ungdomsläger

fr 27.4 kl. 18.00 - sö 29.4 kl. 12.00

Ungdomsläger

Välkommen med på ungdomsläger vid Pörkenäs lägergård.

Hej och välkommen med på ungdomsläger 27-29.4 ute vid Pörkenäs lägergård. Ödmjuka som vi är så kan vi inte beskriva tidigare års läger på annat sätt än en succé och ser fram emot att fortsätta på den linjen. Vi fortsätter att såga av B:n, tidigare år har vi pratat om bön och om bibel. Temat för årets läger blir det 3e B:net på stolen, brödra&systra gemenskap, eller som vi kort och gott förkortar det: Gemenskap.  

Se skild sida för mer info om lägret