Styrgruppen för mission och andlig fördjupning:

 

Görel Ahlnäs