Styrgrupp för gudstjänstlivet:

Linda Andtbacka (ordf.)

Linda Semskar

Annette Drifell