Ordinarie

Henriette Fors
Stefan Grahn
Katarina Nordström
Elisa Norrgård
Mats Sjölind
Ulla Wistbacka

Suppleanter

Malin Finskas
Solveig Grönlund
Sebastian Wallin