Ditt bidrag behövs!

Du behövs i församlingen! Du kan bidra till församlingens målsättningar genom att delta i diakonin, gudstjänstlivet, musikverksamheten, barn- och familjeverksamheten, ungdomsverksamheten, vuxenarbetet osv. Allas gåvor behövs! 

Församlingen håller för tillfället på att bilda en frivilligpool.

Ta kontakt med ansvarspersonerna för de olika sektorerna, så hjälper de dig vidare.

 

"Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar". Rom 12:5