Ordinarie

Lars Solvin
Ulla Wistbacka
Sol-Britt Häggblom
Tommy Krokvik
 

Suppleant

Malin Wiklund
Marléne Lindgren
Yvonne Emet
Maria Holmgård