Barn- och familjedirektionen 2019-2020

 

Ordinarie:

Charlotta Lillas
Katarina Nordström
Thomas Ingo
Desiree Åhman
Ulla-Brita Wikström

 

Suppleanter:

Maria Holmgård
Henriette Forss
Marita Holmlund